Anglická slovíčka

Denně nová slovíčka, slovíčka k vytisknutí

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Dnešní slovíčka - lehká


Lehká slovíčka jsou určená začátečníkům a mírně pokročilým. Jestliže vám připadají příliš snadná, můžete se místo nich učit rovnou středně těžká slovíčka.

Lehká slovíčka pro dnešní den (25. 2. 2018) jsou:

Slovíčka dne
second - druhý, sekunda, vteřina, za druhé
care - starat se, opatrnost, pečovat, péče
try - pokus, pokusit se, snažit se, vyzkoušet, zkusit
express - výslovný, vyjádřit
together - společně, spolu
trade - obchodní, obchod, obchodovat
huge - obrovský, ohromný
however - však, avšak, nicméně
case - pouzdro, kufr, případ
fifteen - patnáct
eight - osm
brick - cihla
equal - rovnocenný, rovný, stejný
show - předvést, projevovat, představení, přehlídka, ukázat, ukázat se
sink - klesat, dřez, potopit, potopit se, umyvadlo
only - pouze, jediný, jen, jenom
together - společně, spolu
shame - hanba, ostuda, stud, škoda
seven - sedm
anyway - každopádně, tak či onak

Vytisknout tato slovíčka!

Trénovat další lehká slovíčka