Anglická slovíčka

Denně nová slovíčka, slovíčka k vytisknutí

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Katastrofy


Né že bychom vám snad přáli zakusit je na vlastní kůži, zprávy i noviny jsou jich však plné.

Základní slovíčka

disaster - pohroma, katastrofa catastrophe - katastrofa calamity - kalamita accident - nehoda, neštěstí

Přírodní katastrofy

flood - povoděň tsunami - tsunami earthquake - zemětřesení landslide - sesun půdy drought - sucho heatwave - vlna veder volcanic eruption - sopečný výbuch wildfire, forest fire - požár (rozlehlý) tornado - tornádo hurricane - hurikán typhoon - tajfun hailstorm - krupobití blizzard - sněhová bouře avalanche - lavina

Zdravotní a humanitární katastrofy

epidemic, outbreak - epidemie (místní propuknutí nemoci) pandemic - pandemie (globálně se šířící nemoc) famine - hladomor humanitarian crisis - humanitární krize war - válka

Vzácné katastrofy

sinkhole - závrt (propad půdy) limnic eruption - limnická erupce (uvolnění CO2 ze dna jezera) lahar - lahar (proud bahna)

Vytisknout tato slovíčka!

Trénovat další základní slovíčka