Anglická slovíčka

Denně nová slovíčka, slovíčka k vytisknutí

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Dnešní slovíčka - středně těžká


Tato slovíčka jsou vhodná pro pokročilé. Pokud se vám zdají moc těžká, učte se raději lehká slovíčka. Jestliže vám naopak připadají moc jednoduchá, zkuste těžká slovíčka.

Středně těžká slovíčka pro dnešní den (26. 11. 2022) jsou:

Slovíčka dne
greenfly - mšice
reduction - redukce, snížení
activist - aktivista
scent - vůně, parfém, voňavka
infinite - nekonečný, bezmezný, neomezený
misunderstand - špatně pochopit
consist - sestávat, skládat se
cultivate - kultivovat, obdělávat, pěstovat
herd - stádo
marksman - ostrostřelec, střelec
fool - pošetilec, blázen, hlupák, oklamat, šašek
substitute - vyměnit, nahradit, náhrada, náhradník, náhražka, zaměnit
torrent - příval, proud
transportation - doprava, přeprava
marsh - bažina, mokřad, mokřina
proper - řádný, korektní, správný, vlastní
drown - topit se, utopit, utopit se
hug - obejmout, objetí
championship - mistrovství, šampionát
closure - uzavírka, zavření

Vytisknout tato slovíčka!

Trénovat další středně těžká slovíčka