Anglická slovíčka

Denně nová slovíčka, slovíčka k vytisknutí

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Dnešní slovíčka - středně těžká


Tato slovíčka jsou vhodná pro pokročilé. Pokud se vám zdají moc těžká, učte se raději lehká slovíčka. Jestliže vám naopak připadají moc jednoduchá, zkuste těžká slovíčka.

Středně těžká slovíčka pro dnešní den (27. 7. 2017) jsou:

Slovíčka dne
fairy - víla, buzík, teplouš
fiance - snoubenec, snoubenka
drill - vrtat, rutina, vrtačka, zavedený postup
statement - tvrzení, výpověď, výrok
importance - důležitost, význam, významnost
raid - vpadnout, nájezd, přepadnout, razie, vtrhnout, zátah
goal - cíl, branka, brána, gól, záměr, účel
mature - zralý, dospělý, dospět, vyspělý
grandma - babička
float - vznášet se, plavat, plout, plovat
colour - obarvit, barva
blind - nevidomý, slepý
alternative - možnost, alternativní, alternativa, jiný
structure - strukturovat, budova, osnova, stavba, struktura
composite - složený
sealife - mořský život
incorrectly - chybně, nesprávně
fashion - módní, móda
cunning - mazaný, lstivý
misdemeanor - prohřešek, přestupek

Vytisknout tato slovíčka!

Trénovat další středně těžká slovíčka