Anglická slovíčka

Denně nová slovíčka, slovíčka k vytisknutí

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Zločin a trest


Každý si myslíme, že se nás to netýká. A pak jednou chceme z dovolené u moře přivézt neteři roztomilou želvičku a PRÁSK je z nás pašerák.

Základní slovíčka

misdemeanour - přestupek crime - zločin offence - delikt felony - těžký zločin crime rate - kriminalita (míra zločinu)

Druhy zločinu

pickpocketing - kapesní krádeže shoplifting - drobné krádeže (v obchodech) theft - krádež burglary - vloupání robbery - loupež arson - žhářství assault - napadení (i jen zastrašování) battery - napadení (fyzické) rape - znásilnění homicide - zabití, vražda manslaughter - zabití (i nechtěné) murder - vražda hijacking - krádež, únos (např. letadla) kidnapping - únos (osoby) fraud - podvod embezzlement - zpronevěra blackmail, extortion - vydírání tax evasion - daňový únik smuggling - pašování copyright infringement - porušování autorských práv defamation - pomluva calumny, slander - pomluva (slovní) libel - pomluva (psaná)

U soudu

(law) court - soud (instituce) trial - soud (proces) (law)suit - soudní spor, proces lawyer - právník suspect - podezřelý defendant - obžalovaný convict - odsouzenec, trestanec judge - soudce jury - porota prosecution - žalující strana defense, defence - obhajoba (strana) victim - oběť

Tresty

sentence - rozsudek, trest punishment - trest penalty - trest fine - pokuta inprisonment - odnětí svobody death penalty - trest smrti capital punishment - trest smrti restitution - odškodnění community service - veřejně prospěšné práce asset forfeiture - propadnutí věci

Vytisknout tato slovíčka!

Trénovat další základní slovíčka