Anglická slovíčka

Denně nová slovíčka, slovíčka k vytisknutí

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Kolokace


Některá slova, se mají navzájem ráda. Často se vyskytují spolu a i když by jedno z nich v zásadě šlo nahradit jiným - gramaticky i významově by to bylo v pořádku - nedělá se to. Takovýmhle zamilovaným slovům se říká kolokace.

Příklady kolokací

Je-li něco důrazně doporučováno, říkáme highly recommended nebo méně často strongly recommended ale není vhodné říci například very recommended nebo much recommended. Pokud si něčeho velmi vážíme, je to much appreciated, ale ne highly appreciated nebo very appreciated.

Kolokace vznikají spontánně ve všech jazycích jednoduše tím, co se nejčastěji používá. Nechápejme je proto jako nějaká striktní pravidla. Jedná se spíše o stylistiku.

Jak kolokace studovat

Studovat kolokace není nezbytně nutné. Přispívají však k přirozenosti projevu. Jsou proto předmětem zájmu převážně velmi pokročilých studentů a zejména pak těch, kdo anglicky píší.

Kolokace je možné se učit, podobně jako se učíme slovíčka. Jsou dokonce k sehnání i učebnice, které se přímo touto tématikou zabývají.

Nicméně kolokace nám po čase vlezou pod kůži i když se je aktivně neučíme - jednoduše používáním angličtiny. Pokud přečtete tisíce stránek a 150x přitom narazíte na "highly recommended", začne vám to přirozeně připadat jako nejvhodnější slovní spojení.