Anglická slovíčka

Denně nová slovíčka, slovíčka k vytisknutí

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Jak se naučit mluvit


Mluvení tedy speaking je u většiny lidí tou vůbec nejslabší dovedností. Slabý speaking velmi kazí první dojem. A to bohužel i tehdy, pokud jinak jazyk zvládáte velmi dobře nebo dokonce výborně. A pokažený první dojem se později velmi těžko napravuje.

Speaking mají typicky nejhorší ti, kdo se jazyk učí z knih a mají minimální nebo vůbec žádnou příležitost mluvit. Problém je v tom, že pokud angličtinu nepoužíváte na každodenní bázi a s cizinci se moc nesetkáváte, pak speaking vlastně moc nepotřebujete a těch příležitostí je pak opravdu málo. A v tom je jádro pudla.

Je jasné, že abychom se naučili mluvit, musíme... (chvilka napětí)... ano, správně - MLUVIT!

Jak začít

Začít lze např. hlasitým čtením vět. Vezměte si nějaký text, kterému bez problému rozumíte, a čtěte ho nahlas. Samozřejmě to chce vaše snažení konfrontovat s nějakou alespoň trochu srozumitelnou mluvou. Naštěstí je v dnešní době snadné řešení.

To řešení nese název Překladač Google. Ten totiž umožňuje kromě překládání také přečíst text nahlas. A nejedná se dnes už o žádný plechový, robotický hlas! Počítačová tvorba řeči z textu v posledních letech velmi pokročila a její výsledky jsou dnes již velmi dobré. Ostatně zkuste si to!

Čtením nahlas se učíte hlavně výslovnost. Jakmile zvládáte vyslovovat alespoň tak dobře, že je vám rozumět, chce to začít zkoušet vytvářet vlastní věty.

Mluvení vs. konverzace

Je však třeba zmínit, že je rozdíl mezi mluvením a konverzací. Mluvení je, když vyjadřujete své myšlenky (monolog). Konverzace je, když vyměňujete mluvenou řečí informace s druhou osobou (dialog).

Konverzace je těžší, protože kromě mluvení vyžaduje také poslech a nelze se na ni dopředu připravit. Navíc klade větší nároky na pohotovost vašeho projevu.

Poslech se ale naštěstí učí celkem snadno, zvláště díky YouTube a bambiliónu nahrávek, kterých je plný Internet.

Pro trénink konverzace je nejlepší kontakt s rodilým mluvčím. Nejčastěji se tak děje prostřednictvím konverzačního kurzu. Ty bývají často levnější než kurzy výukové, protože kladou menší nároky na přípravu lektora.

Plynulost > přesnost

Pamatujte, že v konverzaci je důležitější plynulost než bezchybnost. I když děláte chyby v časech a předložkách, většinou je vám jakž takž rozumět. Když ale začnete s "eeeeeee" a s opravováním vět, brzy vašeho konverzační partnera začnete nudit.

Ať už začnete jakkoliv, pamatujte, že bez mluvení s mluvit nenaučíte. Takže ostych stranou a hurá do toho.